Ustalmy (wzorem oryginalnej wiki), że każdy twórca parodii Leopolda, który chce zaistnieć na stronie, musi zdobyć więcej niż 1000 ogólnych wyświetleń swoich parodii.

I jeszcze jedno pytanie: dodajemy twórców zagranicznych (np. Jeeves478, AngryGermanKid82 itp.)?